Geen les op volgende data:

Vrijdag 19 april (goede vrijdag)

Maandag 22 april (2e paasdag)

Vrijdag 31 mei (dag na hemelvaart dag)

Vrijdag 7 juni (toernooi in Oostenrijk)

Maandag 10 juni (2e pinksterdag)