Zomer Vakantie rooster

De zomervakantie nadert met rasse schreden dus vandaar dat wij bij deze het vakantie rooster presenteren:

Het vakantie rooster gaat in per 14 juli en loopt t/m 26 augustus!

Les op:
Maandagavond 19.00-20.30
Woensdagavond 19.00-20.30

Geen les op:
Vrijdagavond

Maandagavond 30 juli en Woensdagavond 1 augustus

Wij starten weer met de lessen op maandagavond 27 augustus.